Jesteś właścicielem gruntu lub działki i chcesz zmaksymalizować zyski?


Wydzierżaw swoją powierzchnię pod energię wiatrową i słoneczną już teraz!

Zapewnij sobie stałe i lukratywne zyski przez następne 30 lat!

Wniesiesz ważny wkład w transformację energetyczną i wykażesz się dbałością o środowisko i glebę!

ROZA WIATROW POLSKA Sp.zo.o.

Jest spółką nieruchomościową zajmującą się zakupem i dzierżawą gruntów w Polsce pod elektrownie wiatrowe i słoneczne oraz infrastrukturę.

Zakup (własność) i zarządzanie niezależnymi obiektami nieruchomościowymi (pod elektrownie wiatrowe i słoneczne)

Tworzenie działek

Rejestrowanie danych dotyczących składek i opłat

Rozliczanie dzierżaw i podatków

Umowy kupna i sprzedaży, monitorowanie cen zakupu

Realizujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Obejmuje to m.in.:

Nadzór kupiecki

Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, jako zestawienia nadwyżek wpływów nad wydatkami, które właściciel może uwzględnić bezpośrednio w zeznaniu podatkowym

Zarządzanie nieruchomościami

Nadzór nad firmami usługowymi (sprzątanie, utrzymanie dróg i nieruchomości, utrzymanie dróg i podjazdów)

Zarządzanie umowami

Zawieranie umów kupna i dzierżawy w oparciu o najnowsze orzecznictwo

Zawieranie umów serwisowych, konserwacyjnych i ubezpieczeniowych

ROZA WIATROW POLSKA Sp.zo.o.

ul. Poznanska 62/31
Pl 60-853 Poznań 
NIP 781-20-11-687  R386695738