Andreas Jesse – Zarządzanie projektami

 

Firma Andreas Jesse – Zarządzanie projektami została założona w czerwcu 2000 roku jako niezależne biuro zarządzania projektami i budową, specjalizujące się w budowie systemów elektrycznych i kablowych dla urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, a także w planowaniu i zarządzaniu budową oraz zarządzaniu projektami elektrowni wytwarzających energię odnawialną.

Od września 2008 r. włączyliśmy w obszar działalności również obsługę i zarządzanie naszymi własnymi elektrowniami wytwarzającymi energię odnawialną (farma wiatrowa Küstrow, farma wiatrowa Bernstorf, elektrownia fotowoltaiczna Zarnekow itp.)

Profil:

– Doradztwo

– Rozwój

– Projektowanie

– Zarządzanie budową

– Zarządzanie operacyjne

Obszary naszych działań to Niemcy, Polska i Maroko.